Kısa Film Kursumuz

Genel olarak filmin kısa olanına kısa film denir. Genel tanımlama ile Bir dakika dan daha az olabileceği gibi 30 dakika ya kadar olan filmlerin kısa film olduğu kabul edilir.

Kısa film uzun metrajlı filmlerin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda bakıldığında “Sinema filmi” kavramından önce ilk çekilen filmler kısa filmdir. Buna rağmen sinema sektörü içersinde genel yapı ve konuların ticari olarak aktarılma kaygısı sektörü uzun filmlere yöneltmiş dolaysıyla uzun yıllar kısa film üvey evlat muamelesi görmüştür.

Son yıllarda ise sinema filmine giriş kavramı kısa film ile açıklanmaktadır . Pek çok uzun metrajlı film yönetmeni ilk zamanlar kısa filmleriyle sinema sektörüne başlamış ve ilerlemiştir. Artık pek çok festival ve yarışmalarda kısa filmden söz etmek mümkündür.

Hepsi bir tarafa sinema öğrencileri veya bu işe gönül vermiş bir avuç insan bu sektörde farklılıklar yaratmaktadır.

Kısa filmin tercih edilme sebeplerinden biri de özgür ve özgün tavrı sergileme konusunda olanak tanıyabilmesidir. Yapım bütçesi olarak da  uzun metrajlı filme göre düşük bütçeye sahip olması, kişinin kendi olanaklarıyla filmi gerçekleştirmesine imkan tanır. Bu da yönetmenin daha özgün bir tavır takınmasında etkendir. Gişe kaygısı olmadan, bir yapımcıya bağlı kalmadan derdini en kısa yöntemle çarpıcı ve vurucu bir şekilde anlatmaya çalışması yönetmenin özgür kalmasını sağlar.

 Ders Yapısı : 

Bu anlamda senaryo ve kısa film dersimiz birlikte işlenmektedir. İlk derslerde “Sinema nedir?” sorularına aranan cevapların ardından senaryo  ile devam eden dersimiz bir süre sonra kısa film konusuna yönelmektedir.

Bir gün iki ders saati olarak işlenen derslerimiz 32 hafta sürmekte ve  dönem sonunda sertifika verilmektedir. Elbette süreç içerisinde uygulamalı senaryo ve kısa film çalışmaları da yapılmaktadır.