Senaryo Kursumuz

Senaryo (sinema), belli bir teknik ve yeteneğe dayanan, yedinci sanat kurallarını ve o günün teknik kurallarını dikkate alan, ilk satırdan son satırına dek sinemaya uygun olarak hazırlanan metin. Bir başka deyişle senaryo, görüntü ve sese dönüşecek bir düşüncenin, bir olayın yazıya dökülmüşüdür.

Senaryo Biçimleri

Film

Senaryo yazımı Amerikan ve Fransız tarzı olarak iki farklı biçimde gerçekleştirilir. Amerikan tarzında her sahne için altı çizili biçimde bir künye (üstbaşlık) oluşturulur. künyede sahne numarası, karakterler, mekân, iç-dış ve gece-gündüz ayrımları belirtilir. Fransız tarzı senaryonun sahneler ikiye ayrılmış sayfada solda görünecekler, sağda duyulacakların yazılmasıyla oluşturulur. Senaryoda sadece eylemler ve dialoglar bulunur. Teknik detaylara yer verilmez. Evrensel senaryo formatında bir sayfa 1- 1,5 dakikaya denk gelmektedir.Senaryonun evreleri ; Sinopsis , Tretman , Ayrımlama Senaryo , Çekim Senaryosu.

Fiziksel biçim

Senaryo türkiyede genelde iki tarzda yazılmaktadır.Avrupa daha doğrusu BBc format ve birde amerikan format.Sinema işinden anlayan bilirki film yönetmenin kafasındadır ve senaryo taslak halinde düz bir metin gibi yazılsada işe yarar.Ancak senaryolar belli başlı ilk önce kitap halinde yazılır ve sonradan düz bir metine dönüştürülür… Kaynak :[-]

Ders Yapısı :

Kursumuzda Dersler toplam olarak haftada bir gün 2 ders saati olarak talepler doğrultusunda Hafta içi ve hafta sonu grupları olmak üzere yapılmaktadır.  Gruplar talepler doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu anlamda senaryo ve kısa film dersimiz birlikte işlenmektedir. İlk derslerde “Sinema nedir?” sorularına aranan cevapların ardından senaryo  ile devam eden dersimiz bir süre sonra kısa film konusuna yönelmektedir.

Bir gün iki ders saati olarak işlenen derslerimiz 32 hafta sürmekte ve  dönem sonunda sertifika verilmektedir. Elbette süreç içerisinde uygulamalı senaryo ve kısa film çalışmaları da yapılmaktadır.